Termini predavanj iz predmetov

Predviden urniki predavanj v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 2019

 

Predmet Datum
Osnove vrednotenja podjetij 31. januar 2019
1. februar 2019
2. februar 2019
Izdelava ocene vrednosti podjetij na izbranem primeru 24. april 2019
25. september 2019
23. oktober 2019
4. december 2019
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ 7. marec 2019
8. marec 2019
9. marec 2019
14. marec 2019
Standardi ocenjevanja vrednosti 9. maj 2019
10. maj 2019
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij 1. junij 2019
8. junij 2019
13. junij 2019 
14. junij 2019
15. junij 2019
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti 12. september 2019
13. september 2019

Predviden urniki predavanj v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin 2019

 

Predmet Datum
Računovodenje in davki 17. januar 2019
18. januar 2019
Gospodarske pogodbe in civilno pravo 14. februar 2019
Osnovna pravna znanja 14. marec 2019
15. marec 2019
Finančna matematika in statistične metode 4. april 2019
Osnove poslovnih financ 19. april 2019
25. april 2019
Standardi ocenjevanja vrednosti 9. maj 2019
10. maj 2019
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 30. maj 2019
31. maj 2019
Ekonomika trga nepremičnin 13. junij 2019
14. junij 2019
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe 29. avgust 2019
30. avgust 2019
31. avgust 2019
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin 19. september 2019
20. september 2019
21. september 2019
26. september 2019
27. september 2019
28. september 2019
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene
Predavanje:
18. oktober 2019
19. oktober 2019
24. oktober 2019

Predviden urniki predavanj v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 2019

 

Predmet Datum
Računovodenje in davki 17. januar 2019
18. januar 2019
Gospodarske pogodbe in civilno pravo 14. februar 2019
Osnovna pravna znanja 14. marec 2019
15. marec 2019
Finančna matematika in statistične metode 4. april 2019
Osnove poslovnih financ 18. april 2019
25. april 2019
Standardi ocenjevanja vrednosti 9. maj 2019
10. maj 2019
Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme 30. maj 2019
31. maj 2019
1. junij 2019
8. junij 2019
13. junij 2019
Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin 29. avgust 2019
30. avgust 2019
31. avgust 2019
5. september 2019
6. september 2019
7. september 2019
Poročanje o oceni vrednosti (premičnin) 10. oktober 2019

Predviden urnik predavanj v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor
Predviden urnik predavanj v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni državni notranji revizor

Prijavnica
Cenik izobraževanja