4. zvezek: Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja

Predavatelj: dr. Alenka Temeljotov Salaj in dr. Dušan Zupančič

Avtorja sta svoje znanje predstavili v naslednjih poglavjih:
Kazalo
Povzetek
Summary
Uvod
Dejavniki nepremičninskega in organizacijsekga okolja
Nepremičnine in okolje
Vrednote
Stališča
Vrednost nepremičnin
Uporabna socialna prihologija
Organizacijska kultura
Komunikacija
Motivacija
Trg nepremičnin
Predmet obdelave
Metoda
rezultati
Različne zaznave v zvezi z urbanističnimi značilnostmi kraja in oceno ljudi glede na 'spol', 'položaj v organizaciji' ter njuno interakcijo
Zaznave socialnih percepcij v zvezi s prostorom, okoljem in nepremičninami
Percepcije nepremičninskih značilnosti v povezavi z različnimi socialnimi in vrednotnimi orientacijami
Zaznave organizacijskih značilnosti, ki olajšujejo oz. otežujejo doseganje ogranizacijskih ciljev
Zaključek
Priloge
Uporabljeni vprašalniki
Vprašalnik 1
Vprašalnik demografskih značilnosti
Vprašalnik o nepremičninah
Vprašalnik 2 – vprašalnik o vrednotah
Vprašalnik 3 – vprašalnik o življenskem stilu
Vprašalnik 4 – vprašalnik o delovni organizaciji in delovnih pogojih
Vprašalnik 5 – vprašalnik o organizaciji
Literatura

4. zvezek strokovne zbirke

* Izvleček iz recenzije knjige, z naslovom 'Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja' avtorjev dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča, izrednega profesorja dr. Velka S. Rusa.
** Izvleček iz strokovnega mnenja o monografiji, dr. Alenke Temeljotov Salaj in dr. Dušana Zupančiča "Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja", docenta doktorja Igorja Pšundra.

Cena: 32,90€

Kupi