Ponovitev seminarja Računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti s poudarkom na primerih neustrezne uporabe MRS 36

Predavatelj: dr. Marjan Odar in mag. Karin Lušnic
03.02.2016 - 03.02.2016

Cena: 8,50€

Kupi