Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1)

Predavatelj: Dr. Marjan Odar in mag. Blaž Pate
11.10.2016 - 11.10.2016

Cena: 7,90€

Kupi