Popoldanska računovodsko standardna davčna delavnica Računovodenje opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17)

Predavatelj: Dušan Hartman in Franci Žgajnar
17.05.2016 - 17.05.2016

Cena: 10,00€

Kupi