Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare

Predavatelj: Mihael Kranjc, Manja Kralj in Mojca Turinek
02.04.2019 - 02.04.2019

Vsebina

V prvem delu bomo predstavili zaznane davčne utaje iz prakse delovanja v računovodskem servisu kot tudi v funkciji sodnega izvedenca za področje davkov. Seznanili se bomo z razlogi za utaje in načini utaj, pri čemer bo poudarek na spornih praksah, ki pretežno zajemajo poslovanje v državi.

V drugem delu bomo predstavili tveganja z davčnega področja, ki so del letnega načrtovanja izvajanja davčnih nadzorov, ki jih izvaja Finančna uprava Republike Slovenije. Izpostavili bomo nekatere najpogostejše nepravilnosti po ciljno usmerjenih nadzorih s ponazoritvijo nekaterih anonimnih primerov. Po izpostavljenih tveganjih bomo predstavili tudi rezultate nadzorov z vidika finančnih učinkov in aktivnosti davčnega organa v zvezi z ugotovljenimi prekrški in sumi kaznivih dejanj.

V tretjem delu pa se bomo dotaknili davčne zatajitve s kazenskopravnega vidika. Ta po pojmovni in vsebinski plati opredeljuje posamezne oblike ravnanj storilcev tega kaznivega dejanja, ki je inkriminirano v 249. členu Kazenskega zakonika, s posebnim poudarkom na tistih ločnicah in segmentih, ki ob upoštevanju temeljnega ustavnega načela svobodne gospodarske pobude pomenijo prehod iz povsem legalnega in legitimnega načina poslovanja do dejanj, ki pomenijo izvršitev elementov obravnavanega in sorodnih kaznivih dejanj. S predstavitvijo praktičnih primerov, dilem sodne prakse in teoretičnih izhodišč bo predavateljica poudarila pomen pravočasne prepoznave elementov protipravnosti posameznih poslovnih dogodkov in njihove posledice ter pravilno in zakonito uporabo gospodarskih institutov, osvetljenih z vidika posebnosti institutov splošnega dela kazenskega zakonika v smeri pravilne pravne kvalifikacije kaznivega dejanja. Ob upoštevanju načela enotnosti pravnega reda bo pojasnila ločnice med (so)storilstvom in udeležbo, institut (nepravega) opustitvenega dejanja, poskusa, posebnosti posrednega storilstva ter dejanskega storilca v povezavi s pravnimi učinki privolitve in njene zakonitosti. Opredelila se bo do pravne kontinuitete trenutno veljavnega opisa dejanja v primerjavi z njegovimi predhodniki, postavila razmejitve do sorodnih kaznivih dejanj in opozorila na posebnosti pravnih institutov kazenskega procesnega prava.

Cena: 17,52€

Kupi