Seminar Popoldanska računovostva standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17)

Predavatelj: Dušan Hartman in Alenka Krkovič
10.05.2017 - 10.05.2017

Cena: 10,00€

Kupi