Seminar Vloga in položaj računovodje, davčnega svetovalca in revizorja v kazenskih postopkih, povezanih z gospodarskim kriminalom

Predavatelj: Vanja Verdel Kokol in Mihael Kranjc
12.10.2016 - 12.10.2016

Cena: 8,50€

Kupi