Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike

Predavatelj: mag. Tanja Vertelj in Marinka Novak
Ljubljana

Cena: 9,45€

Kupi