Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

14.09
2021

Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil 14.09.2021 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti za storitve v okviru izvajanja postopkov certifikacije opreme in storitev v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Številka objave je JN006275/2021-W01.

03.09
2021

Jimu v spomin

Jim - James Joseph CzuprynaZ osamosvojitvijo Slovenije se je končalo plansko gospodarstvo in ničesar nismo vedeli o tržni ekonomiji, sploh pa ne o  tržnem vrednotenju stvarnega premoženja. Na pobudo dr. Mramorja so nas v decembru 1991 pričeli izobraževati ocenjevalci strokovnega združenja ASA in eden izmed prvih štirih predavateljev je bil tudi Jim. Več let je izobraževal ocenjevalce nepremičnin pri Agenciji za prestrukturiranje in razvoj in bil soavtor metodologije vrednotenja za otvoritveno bilanco. Vedno se je rad vračal v Slovenijo, kjer je stkal  strokovne in prijateljske vezi.

Jim - James Joseph Czupryna je 19.julija 2021 v 77-tem letu mirno zaspal na svojem domu v Townsendu, Massachusets, USA.

Vsi, ki smo ga imeli čast spoznati, se ga bomo s  spoštovanjem spominjali.

30.08
2021

Na Slovenski inštitut za revizijo se pogosto obračajo stranke, ki bi želele zaprositi za ponudbo za »revizijo informacijskega sistema«, vendar niso povsem prepričane, kako tak poziv pripraviti. Pripravili smo nekaj odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja o pripravi takega poziva in dilemah, ki lahko pri tem nastanejo primeri povpraševanja. Ali imate vprašanje, na katerega v vodiču nismo odgovorili? Veseli bomo vaših predlogov na elektronsko pošto info@si-revizija.si.

30.08
2021

Inženirska zbornica Slovenije je skladno s Splošnim aktom o poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev priznala kreditne točke iz izbirnih vsebin za tele seminarje:

Sodobni obdelovalni stroji in sistemi2 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
Kamnolomi in njihovo ocenjevanje1 kreditno točko iz izbirnih vsebin in
Nepremičnine za gradnjo1 kreditno točko iz izbirnih vsebin.

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi