22.02
2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v aprilu.

10.02
2023

Državni zbor Republike Slovenije pa je 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se evropska Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev prenaša v slovensko zakonodajo. Zakon predvideva, da morajo vse organizacije z več kot 50 zaposlenimi vzpostaviti ustrezne sporočilne mehanizme. Linijo za sporočanje kršitev bodo organizacije, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, morale vzpostaviti v 90 dneh od uveljavitve zakona. Organizacije z več kot 50 in manj kot 249 zaposlenimi bodo imele prehodni čas do konca leta 2023. Mnogo organizacij se pri tem sooča z raznimi izzivi zato bomo 16. marca 2023 o tej temi organizirali spletno delavnico.

20.01
2023

Objavljeni so seminarji in delavnice, ki jih bomo izvedli v marcu .

19.01
2023

Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2023. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. Predavanja bodo organizirana 12. in 13. maja 2023. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Vse novice...
Standardi
Standardi