29.09
2023

Obveščamo vas, da je EU Komisija dne 13. septembra 2023 sprejela in v UL št. L 237 z dne 26.9.2023, objavila:

Uredbo Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. avgusta 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

20.09
2023

20. 9. 2023 je bila sprejeta novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). 25. oktobra bomo organizirali seminar na katerem bo dr. Jernej Cepec predstavil celotno vsebino novele ZFPPIPP-H, ki v insolvenčno zakonodajo prinaša kar nekaj pomembnih sprememb.

15.09
2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

22.08
2023

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

Vse novice...
Standardi
Standardi