Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

21.01
2021

Istrabenz turizem išče notranjega revizorja/revizorko.

Celotni razpis ...

14.01
2021

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov, ki so bile elektronsko izvedene 14. januarja 2021 so bili v odbor preizkušenih davčnikov izvoljeni
• Mojca Bartol Lesar
• mag. Saša Jerman
• Mihael Kranjc
• mag. Rosana Dražnik
• mag. Blaž Pate

Rok za pritožbe je 22. 1. 2021.

07.01
2021

Primeri nedopustne uporabe naziva finančni svetovalec s strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
V praksi ocenjevanja vrednosti so se pojavili primeri, da so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti uporabili naziv finančni svetovalec v primerih, ko to ni dopustno. Zato vse ocenjevalce in uporabnike ocenjevalnih poročil ponovno opozarjamo na pravilno uporabo določil SPS-ja 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

07.12
2020

Z žalostjo sporočamo, da je v četrtek umrl, prof. dr. Ivan Turk, dolgoletni predsednik Sveta in Strokovnega sveta, ter  dolgoletni predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde. Ohranili ga bomo v trajnem spominu kot starosto slovenske računovodske in revizijske stroke, spoštovanega strokovnjaka, sodelavca in prijatelja.

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi