Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Seminar Datum Predavatelji Področje Število ur
MSRP 15 11. 2. 2020 Dušan Hartman, Anita Pavlin Računovodstvo 6
Računovodske prevare in praktični primeri ter odzivi na tveganja prevar v računovodskih izkazih 5. 3. 2020 Yuri Sidorovich,
Tina Kolenc Praznik
Računovostvo
Revizija
3
3
Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkritja 11. 3. 2020 Mateja Vrankar Računovodstvo 6
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika, v okviru revidiranja računovodskih izkazov 14. 5. 2020 Matej Vrčkovnik Revizija 6
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za ne-finančne ustanove 30. 9. 2020 Primož Kovačič,
Marša Vošinek
Računovodstvo 6
Odloženi davki 22. 10. 2020 Barbara Žibret Kralj Računovodstvo 3
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT general controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov 14. 10. 2020 Manuela Šribar Revizija 6
Revidiranje presoj in ocen (vključno dobro ime, naložbene nepremičnine…) povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MRSP 12. 11. 2020 Mihael Rot Revizija 6
Revidiranje pomembnih tveganj 3. 12. 2020 Katarina Kadunc Revizija 3

V letu 2020 bodo potekala izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin,
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

ter izobraževanja za pridobitev strokovnih nazivov
pooblaščeni revizor,
preizkušeni davčnik,
preizkušeni računovodja,
preizkušeni notranji revizor in
državni notranji revizor.

V vsa izobraževanja se še lahko vpišete.

23.01
2020

Nucleus Plus išče direktorja/direktorico računovodske družbe.

Oglejte si razpis ...

09.01
2020

Povabilo k oddaji ponudbe za "izvedbo notranje revizije javnega naročanja v družbi nigrad, d. d."

07.01
2020

FURS je vzpostavil klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003. Prejeli bodo informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd.

Več informacij je objavljenih na spletni strani.

16.12
2019

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Izobraževanje se bo začelo 9. januarja 2020 zato pohitite s prijavami.

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi