Te dni je 90 let dopolnil prof. dr. Ivan Turk. Ob visokem jubileju mu izrekamo iskrene čestitke!!!

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board)  je objavil smernice, povezane s pandemijo COVID-19 za revizorje, ki jih je treba upoštevati pri izdaji revizorjevega poročila o zaključku revizije računovodskih izkazov. Slovenski inštitut za revizijo je smernico prevedel v slovenski jezik.

V stalnem odzivu IAASB na COVID-19 so bila objavljena tudi navodila v zvezi z delujočim podjetjem  in kasnejšimi dogodki, še več informacij in koristnih povezav pa najdete na spletni strani COVID-19 IAASB.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni  član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Accountancy Europe je izdala dve informativni listi (factsheets), ki obravnavata strokovna vprašanja ravnanj revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov v zvezi s COVID-19.

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja, kar pomeni, da odprava omejitev velja tudi za POVN.

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020, je na globalni ravni prišlo do močnega povečanja negotovosti. Med posledice povečane negotovosti sodi tudi močno povečana nihajnost kapitalskih trgov ter zastoj na nepremičninskih trgih. Pojavila se je potreba po ocenjevanju vrednosti premoženja, ki je pod pritiskom nastale gospodarske krize. Ta potreba izhaja iz transakcijskih motivov (nakup/prodaja), potreb računovodskega poročanja ali pa zavarovanega posojanja. Novonastale okoliščine ocenjevalce vrednosti postavljajo pred izziv, kako v razmerah, ko je dostop do tržnih podatkov omejen, ali pa podatki niso na razpolago, uporabnikom zagotoviti ocene vrednosti, ki zadostujejo pravilom stroke. Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Strokovni svet Inštituta je sprejel Pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID 19. Po pridobitvi v soglasja z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, bo Pojasnilo 1 k SRS15 tudi objavljeno v uradnem listu.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

The International Valuation Standards Council (IVSC), katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je izdal priporočila o načinih obvladovanja negotovosti, ki so povezana z  ocenjevanjem vrednosti v obdobjih povečanega tveganja na kapitalskih trgih. Priporočila lahko preberete tukaj.

Trenutna situacija tudi notranje revizorje postavlja pred nove izzive. Še vedno smo tukaj, še vedno opravljamo svoje delo, le prioritete so se spremenile. Odnosi, ki smo jih gradili v preteklosti, imajo pomemben vpliv na današnji vsakdan in našo vključenost v dnevne odločitve v organizaciji.

Vabimo vas k branju dveh kratkih prispevkov na priloženih povezavah.

Ostanite zdravi!

How the current Covid-19 situation has been impacting the work of Banks’ Internal Audit Functions?
IIA Factsheet: Internal Audit and Pandemics

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020 je prišlo do pomembnih sprememb vrednosti premoženja na finančnih trgih in na večini ostali trgov, na katerih se trguje z različnimi premoženjskimi oblikami. Prišlo je tudi do spremenjenih okoliščin poslovanja, ki bodo pomembno vplivale na prihodnje denarne tokove podjetij in tveganja, povezana s temi denarnimi tokovi. Pojavila se je dilema, ali tovrstni enkratni dogodek, ki se je pojavil v letu 2020 lahko upoštevamo pri oceni vrednosti premoženja z datumom ocenjevanja vrednosti na 31.12.2019.

Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in v tej zvezi sprejel naslednjo strokovno razlago.

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Slovenski inštitut za revizijo je aktiven član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Najnovejše in posodobljene informacije o tem kako se v Evropi revizorji in računovodski strokovnjaki odzivajo na strokovne izzive v zvezi s koronavirusom vedno najdete na tej povezavi.

Pazite nase in na druge okoli vas in ostanite zdravi!

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe).  Accountancy Europe, ki  je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:

Koronavirusna kriza: posledice za poročanje in revidiranje

Slovenski inštitut za revizijo priporoča vsem pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam, da priporočila Accountancy Europe proučijo in tudi upoštevajo pri svojem delu.

Pa zdravi ostanite.

Ker moramo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 tudi ocenjevalci ravnati skladno z  ukrepi Vlade Republike Slovenije, je odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti sprejel usmeritve za delo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin v času trajanja ukrepov.

Širitev virusa Covid-19 bo imela velik vpliv na poslovanje vseh gospodarskih subjektov. Negotovost, s katero se soočajo gospodarski subjekti pri svojem poslovanju, je drastično narasla. To ima pomemben vpliv tako za pripravljavce računovodskih izkazov, kot za njihove revizorje.

17.11
2020

V letu 2021 bomo začeli z izvedbo izobraževanj za pridobitev strokovnih nazivov:

• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
• pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
• pooblaščeni revizor
• preizkušeni davčnik
• preizkušeni notranji revizor
• preizkušeni računovodja
• preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

Vpis v vsa izobraževanja je še vedno mogoč.

10.11
2020

Revizijska družba AUDIT & CO d.o.o. išče prijetnega in komunikativnega kandidata za delovno mesto asistent v reviziji za pisarno / enoto v Ljubljani. Izobrazba diplomirani ekonomist. Delo se opravlja tako na terenu kot v pisarni. Zaposlitev je zaenkrat predvidena za določen čas eno leto s poskusno dobo 3 mesece. Možnost zaposlitve je v bodoče predvidena za nedoločen čas. Zaželjena znanja iz računovodstva in morebiti tudi iz revizije.

Vloge s predstavitvami pošljite na info@audit.si.

09.11
2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 4. januarja 2021 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
2. Volilno zasedanje se skliče 14. januarja 2021.

Ljubljana, 9. 11. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi