22.09
2022

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. zaposli notranjega revizorja (M/Ž).

Celotni razpis ...

20.09
2022

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 14. novembra 2022 predlagajo kandidate za nadomestna člana odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. novembra 2022.

Ljubljana, 20. 9. 2022

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

14.09
2022

Zaposlitveni oglas za prosto delovno mesto specialist v službi notranje revizije pri Sava RE

Celotni razpis ...

06.09
2022

IFAC, vodilna svetovna organizacija revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, katere polnopravni član je tudi Slovenski inštitut za revizijo je objavil raziskavo o cenah revizijskih storitev.

Vse novice...
Standardi
Standardi