16.02
2024

Strokovna skupina Odbora POV je v strokovni reviji EUROPEAN VALUER No 31, November 2023 in No. 32, June 2024, ki jo izdaja združenje TEGOVA, objavila članka "Key customer risk" in "Funcitional obsolence of real estate".

Članom delovne skupine se zahvaljujemo za njihov prispevek pri pripravi strokovnih rešitev, ki sta poželi zanimanje v širši evropski strokovni javnosti.

16.02
2024

V reviziji za trajnostni razvoj ESG je objavljen intervju s predsednikom strokovnega sveta dr. Samo Javornik v katerem predstavlja mnenje pooblaščenih revizorjev in preizkušenih notranjih revizorjev v zvezi z revidiranjem poročil o trajnostnosti.

25.01
2024

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo objavljata novo verzijo obrazca za povzetek ocene vrednosti nepremičnine

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo sta uskladila novo verzijo (v05.0) obrazca za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za zavarovano posojanje. Nova različica poleg nekaterih manjših tehničnih nadgradenj vključuje nova polja za vnos dodatnih informacij o vplivu podnebnih in okoljskih dejavnikov na ocenjevano nepremičnino.

Predhodna verzija obrazca, ki je bila objavljena decembra 2021, je že vsebovala polja za vnos informacij o energetski učinkovitosti stavb ter ogroženosti nepremičnin pred poplavami, nova različica pa niz relevantnih podatkov razširja še z informacijami o nevarnosti pred zemeljskimi plazovi ter požarno ogroženostjo gozdov. Dodana so tudi polja za opredelitev, ali so bili za ocenjevano nepremičnino pregledani okoljski dejavniki, katerih podatki so razpoložljivi iz strokovnih javno objavljenih virov, to so poplave, zemeljski plazovi in gozdni požari.

Glavni namen obrazca je, da omogoča enostavno ter pregledno seznanitev z bistvenimi informacijami iz cenitvenega poročila, a ga v nobenem primeru ne nadomešča ter skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Združenje bank Slovenije in Slovenski inštitut za revizijo priporočata, da se nov obrazec uporabi pri izdelavi ocen vrednosti nepremičnin od 1. februarja 2024 dalje, obrazec in pripadajoča navodila za izpolnitev pa so na voljo tukaj.

V Ljubljani, 25. januarja 2024

04.01
2024

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

21.12
2023

Zaradi lažjega ugotavljanja razlik med novimi SRS 2024 in starimi SRS 2016 oziroma 2019, smo pripravili delovno gradivo dokument o primerjavi SRS 2024 s SRS 2016/19 s funkcijo sledenja spremembam.

Vse novice...
Standardi
Standardi