02.08
2022

HTS IC zaposli vodjo financ (M/Ž).

Celotni razpis ...

27.07
2022

Objavljen je preveden MSR 220 (prenovljen) - Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov. Veljati bo začel za obdobja, ki se začnejo 15. 12. 2022 ali kasneje.

15.07
2022

Apollo Plus d.o.o. zaposli računovodjo (M/Ž).

Celotni oglas ...

05.07
2022

Trescon d.o.o. išče desno roko glavnega računovodje v mednarodni storitveni organizaciji m/ž

Celotni razpis ...

30.06
2022

Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake, ki vsebuje spremembe zaradi sprejetja prenovljenega Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, ter sprejetja dokumenta "Spremembe Kodeksa zaradi spodbujanja vloge in miselnosti, ki se pričakuje od računovodskih strokovnjakov".

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi