18.05
2022

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi podporno gradivo  za izvajanje revidiranja računovodskih ocen.

Za organizacije vseh vrst in velikosti mora poslovodstvo izdelati računovodske ocene, ki imajo ocenjevalno negotovost in so lahko tudi zapletene. Izdelava teh ocen vključuje izbiro in uporabo metode z uporabo predpostavk in podatkov, kar zahteva presojo. Narava, čas in obseg revizijskih postopkov se bodo razlikovali glede na ocenjevalno negotovost in oceno s tem povezanih tveganj pomembno napačne navedbe.

To podporno gradivo (orodje) za izvajanje vsebuje predloge »kaj«, »zakaj« in »kako«. Te niso vseobsegajoče in glede na okoliščine posla lahko veljajo več ali drugačni premisleki. Orodje za implementacijo deluje tudi v povezavi s predhodno objavljenimi diagrami poteka MSR 540 (revidiran), ki prikazujejo tok zahtev.

Prepričani smo, da  bo to podporno gradivo  (orodje) v veliko pomoč tako revizorjem pri revidiranju računovodskih ocen, kot tudi drugim računovodskim strokovnjakom pri njihovem pripravljanju.

12.05
2022

Sparkasse d.d. razpisuje delovno mesto računovodje (m/ž)

Celotni razpis ...

06.05
2022

Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) je objavila prvi osnutek Evropskih standardov o trajnostnem poročanju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), ter pozvala k javni razpravi. Standardi naj bi bili sprejeti v jeseni letošnjega leta.

26.04
2022

HTS išče strokovnega sodelavca za računovodsko poročanje (M/Ž).

Celotni razpis ...

Vse novice...
Standardi
Standardi
Standardi