Seminarji

Seminar Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike

04.03.2020

Prijavnica

Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih

05.03.2020

Prijavnica

Seminar: Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami

10.03.2020

Prijavnica

Seminar Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkrtija

11.03.2020

Prijavnica

Seminar: Predpisi o stvarnem premoženju države in občin ter ocena vrednosti stavbne pravice

18.03.2020

Prijavnica

Seminar: Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb iz naslova kapitala in najemnin

24.03.2020

Prijavnica

Seminar Kako notranji revizorji vplivamo na organizacijo.

06.04.2020

Prijavnica

Seminar: PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI VIDIK UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV

15.04.2020

Prijavnica

Seminar Obdavčenje z DDV-jem pri mednarodnem poslovanju

16.04.2020

Prijavnica

Prenovljena delavnica: PRAKTIKUM – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih

12.05.2020

Prijavnica

Delavnica Vzorčenje

14.05.2020

Prijavnica

Seminar: Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov

27.05.2020

Prijavnica

Delavnica: Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji

10.06.2020

Prijavnica

Seminar: DDV PRI ČEZMEJNIH STORITVAH

17.06.2020

Prijavnica

Seminar: Svetovanje pri notranjem revidiranju

18.06.2020

Prijavnica