Seminarji

SEMINAR (ZOOM): UPRAVLJANJE GESEL

27.01.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): KONSOLIDIRANJE – PRAVILA IN PRAKTIČNI PRIMERI

31.01.2022

Prijavnica

PONOVITEV SEMINARJA (ZOOM): POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 IN IZBRANE TEME DDPO-ja ZA 2021

03.02.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): KAKO VAROVATI OSEBNE PODATKE: PREGLED PODROČJA IN PRAKTIČNI NAPOTKI

10.02.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): NOVOSTI NA PODROČJU STVARNEGA IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA (NOVELA SPZ-B IN NOVELA ZZK-1E)

14.02.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA MSS-ja 4400 – POSLI OPRAVLJANJA DOGOVORJENIH POSTOPKOV IN NOVEGA STALIŠČA 20, KI OBRAVNAVA POSEBNE REVIZIJE

15.02.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): RAČUNOVODENJE STROŠKOV, ODHODKOV IN PRIHODKOV TER Z NJIMI POVEZANA DAVČNA VPRAŠANJA (SRS 11, SRS 12, SRS 13, SRS 14 IN SRS 15)

17.02.2022

Prijavnica

DELAVNICA: VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE – STANDARDNI PRISTOP (nadaljevanje)

07.03.2022

Prijavnica

Ponovitev seminarja z delavnico: URBANISTIČNI PARAMETRI V OCENJEVANJU VREDNOSTI NEPREMIČNIN

09.03.2022

Prijavnica

SEMINAR Z DELAVNICO (ZOOM): UPORABA OPCIJ IN SIMULACIJ MONTE CARLO PRI OCENJEVANJU VREDNOSTI

15.03.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): UPRAVLJANJE SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE IN NADZOR NAD NJIHOVO PORABO

22.03.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): NAPREDNA UPORABA IN AVTOMATIZIRANJE OPRAVIL V PROGRAMU MS EXCEL

23.03.2022

Prijavnica

DELAVNICA: ANALIZA NAJGOSPODARNEJŠE UPORABE

29.03.2022

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI: REVIZIJSKI POSTOPKI, RAZKRITJA V LETNEM POROČILU, OBVEŠČANJE PRISTOJNIH

30.03.2022

Prijavnica