Seminarji

Seminar Poznavanje strojev, opreme in naprav z vidika ocenjevanja vrednosti

24.09.2020

Prijavnica

DELAVNICA MSRP 9 IN SRS 3 ZA NEFINANČNE USTANOVE (ZOOM)

30.09.2020

Prijavnica

Delavnica IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA (od A do Ž) – primer notranjega revidiranja v javnem sektorju (ZOOM)

30.09.2020

Prijavnica

23. LETNA KONFERENCA RAČUNOVODIJ (ZOOM)

06.10.2020

Prijavnica

Seminar: Začetni revizijski posli - MSR 510

09.10.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (4. predavanje)- NEPREMIČNINSKO PRAVO (ZEMLJIŠKA KNJIGA IN JAVNOPRAVNI REŽIMI GLEDE NEPREMIČNIN

13.10.2020

Prijavnica

Seminar REVIDIRANJE SPLOŠNIH KONTROL V INFORMACIJSKEM SISTEMU (IT GENERAL CONTROLS) V OBSEGU, KI JE POTREBEN PRI REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

14.10.2020

Prijavnica

Seminar ODLOŽENI DAVKI

22.10.2020

Prijavnica

Delavnica (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI HOTELOV V POVEZAVI S COVIDOM

28.10.2020

Prijavnica

Delavnica ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN »OKO ZA PREVARE«

04.11.2020

Prijavnica

Delavnica: IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA (od A do Ž), primer notranjega revidiranja v banki

10.11.2020

Prijavnica

23. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI

11.11.2020

Prijavnica

Seminar z delavnico REVIDIRANJE PRESOJ IN OCEN (VKLJUČNO Z DOBRIM IMENOM, NALOŽBENIMI NEPREMIČNINAMI) POVEZANO Z RAZKRITJI V LETNEM POROČILU Z VIDIKA MSRP-jev

12.11.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (5. predavanje)- OSNOVE INSOLVENČNEGA IN IZVRŠILNEGA PRAVA

19.11.2020

Prijavnica

23. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

26.11.2020

Prijavnica