Seminarji

20. DAVČNA KONFERENCA

23.01.2020

Prijavnica

Seminar Ocenjevanje vrednosti podjetij za računovodsko poročanje

27.01.2020

Prijavnica

Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 1. del

28.01.2020

Prijavnica

Seminar Novosti o DDV-ju v letu 2020 in praktično o mednarodnih transakcijah z blagom

30.01.2020

Prijavnica

Seminar MSRP 15 - PRIHODKI in SRS 15 - PRIHODKI

11.02.2020

Prijavnica

Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 2. del - Splošne računalniške kontrole v reviziji računovodskih izkazov

12.02.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE

13.02.2020

Prijavnica

Seminar Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike

04.03.2020

Prijavnica

Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih

05.03.2020

Prijavnica

Seminar: Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami

10.03.2020

Prijavnica

Seminar Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkrtija

11.03.2020

Prijavnica

Seminar: Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb iz naslova kapitala in najemnin

24.03.2020

Prijavnica

Seminar Kako notranji revizorji vplivamo na organizacijo.

06.04.2020

Prijavnica

Seminar Obdavčenje z DDV-jem pri mednarodnem poslovanju

16.04.2020

Prijavnica

Prenovljena delavnica: PRAKTIKUM – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih

12.05.2020

Prijavnica