Seminarji

DELAVNICA: PREDSTAVITEV PRIMERA METODOLOŠKEGA PRIROČNIKA ZA IZVAJANJE NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI

07.09.2021

Prijavnica

22. KONFERENCA REVIZORJEV

09.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: OBRAČUNAVANJE DDV-ja OD STORITEV S POUDARKOM MEDNARODNEGA VIDIKA

14.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: SODOBNI OBDELOVALNI STROJI IN SISTEMI

14.09.2021

Prijavnica

5. DELAVNICA: REVIZIJA SKLADNOSTI POSLOVANJA Z GDPR-jem

15.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: PRAVNA UREDITEV PRENEHANJA PRAVNIH SUBJEKTOV (DRUŽBA, S. P.) Z OSNOVAMI INSOLVENTNEGA PRAVA

20.09.2021

Prijavnica

29. MEDNARODNA KONFERENCA O REVIDIRANJU IN KONTROLI INFORMACIJSKIH SISTEMOV

22.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: KAMNOLOMI IN NJIHOVO OCENJEVANJE

29.09.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRANJE DENARJA, PREVARE IN KORUPCIJA

29.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: ODZIVI REVIZORJA NA MOŽNE ZLORABE V REVIDIRANI DRUŽBI

13.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ NASLOVA KAPITALA IN NAJEMNIN

14.10.2021

Prijavnica

SEMINAR: NEPREMIČNINE ZA GRADNJO

19.10.2021

Prijavnica

6. DELAVNICA: INTERVJU KOT METODA PREISKOVANJA PREVAR

20.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRAVNA UREDITEV STATUSNIH PREOBLIKOVANJ GOSPODARSKIH DRUŽB IN PODJETNIKOV

21.10.2021

Prijavnica

SEMINAR: PRIHODKI – SRS IN MSRP

03.11.2021

Prijavnica

DELAVNICA: NOTRANJEREVIZIJSKI PREGLED INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ Z UPORABO GLOBALNIH SMERNIC ZA REVIDIRANJE TEHNOLOGIJ GTAG

11.11.2021

Prijavnica

24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

25.11.2021

Prijavnica

SEMINAR MSRP 16 – NAJEMI, S PRAKTIČNIMI PRIMERI IZ PRAKSE

01.12.2021

Prijavnica