Seminarji

DELAVNICA (zoom): VIRTUALNO JAVNO NASTOPANJE

30.03.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): NOVELA ZGD-1K

23.03.2021

Prijavnica

SEMINAR: OSNOVNA IN NAPREDNA UPORABA PROGRAMA MS EXCEL V PRAKSI

26.05.2021

Prijavnica

SEMINAR: NOTRANJE KONTROLE NA PODROČJU OBDAVČITVE Z DAVKOM NA DODANO VREDNOST

04.05.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): UPRAVLJANJE TVEGANJ PRI REVIDIRANJU

13.04.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): ANALIZA TEMELJNIH VZROKOV ZA NOTRANJE REVIZORJE

12.04.2021

Prijavnica

SEMINAR: »BOGASTVO« PRAVNIH PODLAG IN OBREMENITEV DELA FIZIČNIH OSEB

22.04.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV IN DELODAJALCEV TER DELOVNI ČAS KOT OBVEZNA SESTAVINA POGODBE O ZAPOSLITVI

08.04.2021

Prijavnica

SEMINAR: PRIHODKI – SRS IN MSRP

26.10.2021

Prijavnica

SEMINAR: UPORABA STANDARDOV, KI OPREDELUJEJO POSLE PREISKOVANJA, DAJANJA ZAGOTOVIL IN SORODNE STORITVE, TER REVIZORJEVO POROČANJE V SKLADU S TEMI STANDARDI

01.06.2021

Prijavnica

SEMINAR: PRANJE DENARJA, PREVARE IN KORUPCIJA

29.09.2021

Prijavnica

SEMINAR: REVIDIRANJE PRIHODKOV

11.05.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POSLOVODSKE PREDSTAVITVE (MSR 580)

09.03.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI: Revizijski postopki, razkritja v letnem poročilu, obveščanje pristojnih

10.03.2021

Prijavnica

SEMINAR: ODZIVI REVIZORJA NA MOŽNE ZLORABE V REVIDIRANI DRUŽBI

13.10.2021

Prijavnica

SEMINAR: ODLOŽENI DAVKI

25.05.2021

Prijavnica

SEMINAR MSRP 16 – NAJEMI, S PRAKTIČNIMI PRIMERI IZ PRAKSE

01.12.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OBRAČUNAVANJE POSLOVNIH ZDRUŽITEV PO MSRP-ju 3 IN KONSOLIDRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

01.04.2021

Prijavnica

SEMINAR: UPORABA KODEKSA ETIKE IN STANDARDOV NEODVISNOSTI

19.04.2021

Prijavnica

SEMINAR AKTUALNE SPREMEMBE MSR-JEV IN VPLIV NA REVIZIJSKE POSTOPKE

10.02.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): VODENJE ŽENSKIH TIMOV

16.03.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI VIDIK UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV TER VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA JAVNA SREDSTVA

10.02.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI IZGUBARSKIH PODJETIJ IN NJIHOVO PRESTRUKTURIRANJE

17.03.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POUDARKI PRI PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2020

11.02.2021

Prijavnica

5. DELAVNICA: REVIZIJA SKLADNOSTI POSLOVANJA Z GDPR-jem

15.09.2021

Prijavnica

4. DELAVNICA: PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

16.06.2021

Prijavnica

3. DELAVNICA: OCENJEVANJE TVEGANJ ZA PREVARE

19.05.2021

Prijavnica

2. DELAVNICA: ŽVIŽGAČI – PRIHODNJA ZAKONSKA OBVEZNOST

21.04.2021

Prijavnica

1. DELAVNICA: ZLORABE PRI POSLOVANJU Z DOBAVITELJI: ZLORABE PRI NAROČANJU, KORUPCIJSKA DEJANJA IN NASPROTJA INTERESOV

17.03.2021

Prijavnica

6. DELAVNICA: INTERVJU KOT METODA PREISKOVANJA PREVAR

20.10.2021

Prijavnica

SEMINAR (ZOOM): POUDARKI PRI SESTAVITVI DDPO-ja ZA LETO 2020

05.02.2021

Prijavnica