Seminarji

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (2. predavanje)- POGODBE OBLIGACIJSKEGA PRAVA (POSEBNI DEL OBLIGACIJSKEGA PRAVA)

02.09.2020

Prijavnica

Ponovitev seminarja IZVEDBA NOTRANJREVIZIJSKEGA POSLA (s praktičnim primerom)

03.09.2020

Prijavnica

21. KONFERENCA REVIZORJEV

08.09.2020

Prijavnica

Seminar z delavnico URBANISTIČNI PARAMETRI V OCENJEVANJU VREDNOSTI NEPREMIČNIN

15.09.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (3. predavanje)- STVARNO PRAVO V POSLOVNI IN SODNI PRAKSI

17.09.2020

Prijavnica

28. MEDNARODNA KONFERENCA O REVIDIRANJU IN KONTROLI INFORMACIJSKIH SISTEMOV

22.09.2020

Prijavnica

DELAVNICA MSRP 9 IN SRS 3 ZA NEFINANČNE USTANOVE

30.09.2020

Prijavnica

23. LETNA KONFERENCA RAČUNOVODIJ

06.10.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (4. predavanje)- NEPREMIČNINSKO PRAVO (ZEMLJIŠKA KNJIGA IN JAVNOPRAVNI REŽIMI GLEDE NEPREMIČNIN

13.10.2020

Prijavnica

Seminar REVIDIRANJE SPLOŠNIH KONTROL V INFORMACIJSKEM SISTEMU (IT GENERAL CONTROLS) V OBSEGU, KI JE POTREBEN PRI REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

14.10.2020

Prijavnica

Seminar ODLOŽENI DAVKI

22.10.2020

Prijavnica

Delavnica ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN »OKO ZA PREVARE«

04.11.2020

Prijavnica

23. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI

11.11.2020

Prijavnica

Seminar z delavnico REVIDIRANJE PRESOJ IN OCEN (VKLJUČNO Z DOBRIM IMENOM, NALOŽBENIMI NEPREMIČNINAMI) POVEZANO Z RAZKRITJI V LETNEM POROČILU Z VIDIKA MSRP-jev

12.11.2020

Prijavnica

Seminar: PRAVO ZA NEPRAVNIKE (5. predavanje)- OSNOVE INSOLVENČNEGA IN IZVRŠILNEGA PRAVA

19.11.2020

Prijavnica