Seminarji

Spletni seminar (zoom): ZAHTEVNEJŠI PRIMERI PRI MEDNARODNEM POSLOVANJU Z BLAGOM – VKLJUČNO Z DOBAVO BLAGA Z INSTALIRANJEM

14.02.2023

Prijavnica

Seminar: REVIZORJEVO POROČANJE O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

16.02.2023

Prijavnica

Seminar: KAKO PREPOZNATI IN OCENITI TVEGANJA ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB

21.02.2023

Prijavnica

Seminar: NEKATERE AKTUALNE TEME S PODROČJA RAČUNOVODSKE OBRAVNAVE PO MSRP-jih

22.02.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): Posebni davčni obračuni

28.02.2023

Prijavnica

2. spletna delavnica (zoom): Z MENTALNIM TRENINGOM DO UČINKOVITEGA DELOVANJA, ZAVESTNEGA VODENJA IN NOVIH REZULTATOV

02.03.2023

Prijavnica

Seminar: ANALITIČNI POSTOPKI

08.03.2023

Prijavnica

Spletni seminar z delavnico (zoom): DISKONTIRANJE DENARNIH TOKOV (K OSNOVAM)

14.03.2023 - 15.3.2023

Prijavnica

Spletni seminar (zoom): RAZKRITJA PO MSRP-jih

21.03.2023

Prijavnica

Seminar: FUNKCIONALNA ZASTARELOST OBJEKTA IN UPRAVNO STANJE OBJEKTA

22.03.2023

Prijavnica

Seminar: KIBERNETSKA VARNOST S POUDARKOM NA VZPOSTAVITVI KLJUČNIH NOTRANJIH KONTROL

28.03.2023

Prijavnica

3. spletna delavnica (zoom): OBVLADOVANJE KONFLIKTOV IN ČUJEČA KOMUNIKACIJA V DELOVNEM OKOLJU

30.03.2023

Prijavnica

Seminar: UVOD V TRANSFERNE CENE

05.04.2023

Prijavnica

4. spletna delavnica (zoom): STRATEGIJE RAVNANJA IN DELOVANJA PRI TOKSIČNIH LJUDEH V DELOVNEM OKOLJU

04.05.2023

Prijavnica

5. spletna delavnica (zoom): KAKO ZMANJŠATI PERFEKCIONIZEM NA DELOVNEM MESTU ZA VEČJO POSLOVNO UČINKOVITOST, USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO

25.05.2023

Prijavnica