Spletni seminar (zoom): DAVČNO NEVTRALNA ZDRUŽITEV, DELITEV, ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV IN PRENOS PREMOŽENJA – PRAVNI IN DAVČNI VIDIKI
10.5.2024

Davčna zakonodaja določenim vrstam transakcij (združitvam, delitvam, zamenjavi kapitalskih deležev in prenosu premoženja) priznava posebno obravnavo, tako da jim pod določenimi pogoji zagotavlja t. i. davčno nevtralnost. Poleg tega tudi gospodarskopravna zakonodaja predvideva tipe transakcij (združitve, delitve), ki so predmet posebne ureditve in na katere se vežejo posebni pravni učinki.

Namen predavanja je pregledno predstaviti transakcije s priznano davčno nevtralnostjo, in sicer tako s pravnega (postopkovni del z roki in vso ključno dokumentacijo) kot tudi z davčnega vidika (pogoji za priznanje davčne nevtralnosti, kaj ta sploh pomeni, postopkovni del z vsebino t. i. priglasitve davčne nevtralnosti in posebnosti pri davčnem obračunu). Pri vsakem tipu transakcij bodo predstavljeni tudi praktični primeri in relevantna sodna praksa. Za zaključek pripravljamo primerjavo postopkov in nekaj praktičnih napotkov pred izvedbo obravnavnih transakcij.
9.00–10.30 Združitev: pravni del, davčni del, praktični primeri, sodna praksa
Delitev: pravni del
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Delitev: davčni del, praktični primeri, sodna praksa
Zamenjava kapitalskih deležev: pravni del, davčni del, praktični primeri, sodna praksa
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Prenos premoženja: pravni del, davčni del, praktični primeri, sodna praksa
Pregled in primerjava postopkov, praktični napotki

Anja Obreza

Anja Obreza je odvetnica v odvetniški pisarni CERHA HEMPEL Ulčar & Partnerji in preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem vsakodnevnem delu se osredotoča predvsem na davčnopravno svetovanje v povezavi z gospodarskopravnimi in delovnopravnimi zadevami ter združitvami in prevzemi. Ima večletne praktične izkušnje z izvedbo tako pravnih kot tudi davčnih vidikov združitev in delitev ter zamenjave kapitalskih deležev. Redno se izobražuje na omenjenih področjih, raziskuje in piše članke.

 

Seminar bo od 9.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava