Seminar: DDV ZA REVIZORJE
3.10.2024

Napake na področju DDV-ja lahko pomembno vplivajo tudi na obračun DDPO-ja in poslovne rezultate. Revizorji s svojimi priporočili pa usmerjajo na pravilno evidentiranje DDV-ja in poročanje. V praktičnih primerih si bomo pogledali pasti pri uveljavljanju pravice do odbitka DDV-ja, nastanku obveznosti za obračun DDV-ja in naknadne popravke davčne osnove ter opozorili na izzive na področju DDV-ja pri poslih z nepremičninami. S primeri iz prakse bomo predstavili merila in indice, ki lahko nakazujejo potencialna tveganja in napake na področju DDV-ja.

9.00–10.15 Osnove delovnega prava in načela človekovih pravic
Iris Pensa
10.15–10.25 Odmor
10.25–11.50 Naslavljanje diskriminacije, nadlegovanja, vprašanj plačila in preprečevanje povračilnih ukrepov
Ana Oštir
11.50–12.00 Odmor
12.00 – 13.15 Spodbujanje udeležbe zaposlenih pri upravljanju, kolektivno urejanje pravic, delavska predstavništva in socialni dialog
Nina Bakovnik LL.M.
13.15-13.45 Odmor
13.45–14.15 Potrošniki in končni uporabniki
Neli Okretič

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o., je magistrica davčnega prava in imetnica licence za preizkušeno davčnico pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z davčnimi žulji pri obdavčitvi pravnih in fizičnih oseb ter mednarodnih davkih, njeno specialno področje dela pa je davek na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka in zastopnica zavezancev v davčnoinšpekcijskih nadzorih si je nabrala bogate izkušnje, ki jih na seminarjih deli z udeleženci. Objavila je številne članke z davčno tematiko.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava