Seminar: VODENJE PO GLOBALNIH STANDARDIH NOTRANJEGA REVIDIRANJA: KLJUČNI IZZIVI PRI IZVAJANJU IN SPOZNANJA IZ ZUNANJE PRESOJE
10.9.2024

Cilj novih Globalnih standardov notranjega revidiranja je dvigniti raven storitev notranje revizije po vsem svetu. Ti standardi predstavljajo najpomembnejšo spremembo v stroki vsaj v zadnjih 25 letih. Ste na to pripravljeni?

Kaj globalni standardi notranje revizije pomenijo za nas? Kaj se je spremenilo? Kje – in kako – se je dvignila raven? Kaj bomo morali storiti, da se bomo v prihodnje prilagodili novim izzivom in priložnostim, ki nam jih ti standardi predstavljajo – kot skupinam notranje revizije in notranjim revizorjem?

Cilj tega seminarja je odgovoriti na nekatera od teh vprašanj na podlagi izkušenj, ki jih je koordinator pridobil z izvajanjem usposabljanja o teh novih standardih za različne organizacije po Evropi, skupaj s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi pri izvajanju zunanje presoje (EQA) na podlagi teh standardov.

Seminar bo v obliki interaktivnega, praktičnega in participativnega foruma. Njegov namen je pomagati pri učinkovitem načrtovanju uradnega začetka uporabe, ki bo januarja 2025.

Kdo naj se udeleži?

Ta seminar je zasnovan tako, da je primeren za notranje revizorje, vodje revizij in vodje revizijskih služb ter ključne zainteresirane strani, kot so člani revizijske komisije z različnimi ravnmi praktičnih izkušenj na področju notranje revizije.

Seminar je najpomembnejši za tiste, ki so vključeni v pregledovanje in morebitno spreminjanje praks notranje revizije, da bi zagotovili stalno skladnost z najboljšimi praksami za notranjerevizijsko stroko.

Program seminarja

Mešanica teoretičnih, strokovnih, diskurzivnih in praktičnih pristopov, ki zajemajo:
• strukturo in odtenke Globalnih standardov notranjega revidiranja;
• pomembne podobnosti in razlike z Mednarodnim okvirom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju;
• namen notranjega revidiranja;
• etiko in strokovnost;
• vodenje delovanja notranje revizije;
• upravljanje delovanja notranje revizije;
• izvajanje storitev notranje revizije;
• praktične izzive skladnosti.

 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

John Chesshire, CFIIA, QIAL, CRMA, CIA, CISA

John Chesshire, CFIIA, QIAL, CRMA, CIA, CISA, ima več kot 25 let izkušenj z delom na področju notranje revizije, upravljanja tveganj, izboljšanja poslovanja in vodenja. Je član pooblaščenega inštituta v Združenem kraljestvu, predsednik neodvisnega odbora za notranjo revizijo in član treh drugih revizijskih odborov na področju mednarodnih dobrodelnih organizacij, obrambe in lokalne uprave. Do začetka leta 2021 je bil glavni pooblaščenec za dajanje zagotovil v državi Guernsey. Izvedel je že številne dobro sprejete seminarje za Slovenski inštitut za revizijo in številne druge evropske inštitute notranjih revizorjev.

Med njegovimi nedavnimi strankami so tudi podjetja, ki kotirajo na borzi FTSE, multinacionalke, centralna in lokalna vlada, organi pregona, dobrodelne organizacije, podjetja za strokovne storitve ter mednarodne organizacije, kot so NATO, OECD in agencije ZN. Je glavni izpraševalec Inštituta za upravljanje tveganj ter gostujoči predavatelj na Centru za upravljanje in dajanje zagotovil na Univerzi Birmingham City.

Obožuje notranjo revizijo, je velik prijatelj Slovenskega inštituta za revizijo in še posebej uživa pri delu na novih in nastajajočih področjih zanimanja za dajanje zagotovil.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Če se boste udeležili tudi seminarja Kritično mišljenje za notranje revizorje, bomo na seminarju o kritičnem mišljenju upoštevali dodaten 10-odstotni popust, seminar Kako delujejo besede – Usposabljanje in svetovanje o veščinah pisanja pa vam podarimo.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava