Spletni seminar: DOLOČANJE POMEMBNOSTI IN IZVEDBENE POMEMBNOSTI TER DOKUMENTIRANJE
17.9.2024

SIR in DeloitteV prvem delu seminarja bomo pregledali določbe Mednarodnih standardov revidiranja, povezane s pomembnostjo, v nadaljevanju pa različne možne osnove za določitev pomembnosti. Ker je pri tem v ospredju strokovna presoja ključnega revizijskega partnerja, bomo predstavili kvalitativne in kvantitativne dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri določitvi pomembnosti. V nadaljevanju bomo pregledali koncept izvedbene pomembnosti, dejavnike, ki nanjo vplivajo, ter njen vpliv na revizijske postopke. Predavanje bomo sklenili z razpravo o tem, kako pomembnost vpliva na revizijsko poročilo oziroma na vrsto izraženega mnenja. V predavanju bomo prepletli teorijo in prakso, poudarke, pomembne pri dokumentiranju strokovne presoje, ter skušali tematiko predstaviti na čim več praktičnih primerih.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Predavanje

Tina Kolenc Praznik

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka, partnerica in vodja revizijskega oddelka v ljubljanski pisarni družbe Deloitte. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja, kot ekspertinja omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Srednja Evropa in opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v tej regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju. Je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) in nosilka licence pooblaščene preiskovalke prevar (CFE). Tudi članica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pogosta predavateljica na raznih strokovnih srečanjih.

 

Nina Kravanja Novak

Nina Kravanja Novak je menedžerka v oddelku za revizijo v družbi Deloitte Slovenija. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na BI Norwegian School of Management je pridobila dodatne izkušnje na področju financ. Ima več let izkušenj z opravljanjem revizijskih storitev v raznih gospodarskih panogah. Pridobila je licenco ACCA in licenco za pooblaščeno revizorko. Deluje predvsem na področju revizije. Sodelovala je s podjetji, ki kotirajo na borzi, ter z mednarodnimi podjetji, investicijskimi skladi in zavarovalnicami. Ima izkušnje z revizijo v različnih sektorjih, tudi z maloprodajnimi, bančnimi, investicijskimi, proizvodnimi in drugimi. Poleg tega je aktivna predavateljica na akademiji družbe Deloitte za področje računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavo več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popusta;
• za prijavo več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe nudimo 20 % popusta.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je večji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava