• http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/25-mednarodna-konferenca-o-revidiranju-in-kontroli-informacijskih-sistemov
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
18. 8. 2017 V okviru kandidacijskega postopka za člane revizijskega sveta v naslednjem mandatnem obdobju, ki bodo...
18. 8. 2017 Slovenski državni holding razpisuje prosto delovno mesto notranji revizor - višji svetovalec. Razpis si lahko...
18. 8. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
22. 6. 2017 Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta. Na podlagi 18. člena Statuta...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt