• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/standardi/mednarodni-standardi-revidiranja-msr
  • http://www.si-revizija.si/standardi/knjizna-izdaja-novih-srs-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/22-letna-konferenca-racunovodij
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/22-letna-konferenca-ocenjevalcev-vrednosti
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
28. 2. 2019 Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit).
21. 2. 2019 Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90....
7. 2. 2019 Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana! Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-...
31. 1. 2019 Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt