• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/seminarji
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/6-mednarodna-konferenca-iia-slovenskega-instituta
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenca-ocenjevalcev-vrednosti
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
3. 5. 2017 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
26. 4. 2017 Objavljene so spremembe SRS 30 (2016).
5. 4. 2017 Sprejete so bile spremembe ZGD-1J.
22. 3. 2017 Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 31. redni seji dne 17. 3. 2017 obravnaval Stališče...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt