• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016
  • http://www.si-revizija.si/publikacije/program-izkaz-denarnih-tokov-2016
  • http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-za-pridobitev-strokovnega-naziva-preizkuseni-revizor
  • 21. letna konferenca računovodij 2018
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
Faks: +386 1 568 63 32

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
16. 3. 2018 Banka Sparkasse zaposli notranjega revizorja (M/Ž). Celoten razpis ...
8. 3. 2018 Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje...
2. 3. 2018 Od začetkov revidiranja v Sloveniji je minilo že 25 let, zato je čas, da preverimo, kako na nas gledajo...
26. 2. 2018 Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 13. 2. 2018 sprejel predloge prenovljenih...
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • faks: +386 1 568 63 32 • Kontakt