• http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/20-letna-konferenco-revizorjev
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/27-mednarodna-konferenca-o-revidiranju-in-kontroli-informacijskih-sistemov
  • http://www.si-revizija.si/seminarkonferenca/22-letna-konferenca-notranjih-revizorjev
 

Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.:+386 1 568 55 54
 

SRS - Slovenski računovodski standardi

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje novice
3. 6. 2019 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
8. 5. 2019 Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice...
7. 5. 2019 Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019...
6. 5. 2019 Izšla je nova številka revije SIR*IUS.
 
Obvestila sekcij
Revizorji Računovodje Revizorji informacijskih sistemov Finančniki Ocenjevalci vrednosti Notranji revizorji Davčniki Revizijske družbe
 
 
 
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
Standardi
 
 
 
Slovenski inštitut za revizijo • Dunajska cesta 106 • Ljubljana • tel.: +386 1 568 55 54 • Kontakt